Spotkania biznesowe najczęściej organizowane są w celu rewizji osiągnięć firmy na przestrzeni ostatniego miesiąca, kwartału lub roku. Inicjatorem zgromadzenia zazwyczaj jest przełożony. Może się on wówczas podzielić swoimi spostrzeżeniami i …